Zwart & de Leng Coaching

Coaching gericht op jou

Hoe ziet het eruit en wat kan je verwachten?

Dit zijn vragen waar wij geen eenduidig antwoord op kunnen geven. De inhoud van een traject verschilt per persoon. Het is maatwerk. En toch heeft het proces van ieder traject een aantal overeenkomsten, namelijk: een intake, individuele coaching sessies en follow-up gesprekken.


Uitgebreid intakegesprek

Een coachingstraject wordt altijd gestart met een uitgebreid intakegesprek. Dat is een gesprek van anderhalf uur gericht op het verkrijgen van inzicht in gedragspatronen, het in kaart brengen van de omstandigheden en mogelijke individuele risicofactoren. Daarnaast worden de doelen geformuleerd die gedurende het traject gehandhaafd zullen worden.


Duur van het traject

Aan de hand van deze informatie zullen wij een inschatting maken van de geschatte duur van het traject. Coaching bestaat uit het in kaart brengen van jouw behoeften en jouw individuele vraagstukken. Samen bespreken wij wat jij nodig hebt. De duur van het traject en de frequentie van de coaching-sessies zijn daardoor niet op voorhand vastgelegd.


Follow-up

Tot slot is het mogelijk nadat ‘ons werk’ is gedaan om in contact te blijven door middel van follow-up gesprekken. In deze fase zorgen we ervoor dat nieuwe gedragspatronen bestendigd blijven.